Pályázataink

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

MAB Tarnóca Kft. fióktelepének energetikai korszerűsítése

A projekt azonosítószáma:

GINOP-4.1.4-19-2020-03093

A szerződött támogatás összege:

79.198.614 Ft

A támogatás mértéke:

55%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.09.30

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A hazai és európai uniós klímavédelmi célokkal összhangban a kisnánai bánya primenergia fogyasztásának és károsanyag kibocsátásának csökkentése, valamint a megújuló energia kapacitásának kialakítása nélkülözhetetlen. Ezek elérése költséghatékony megoldásokkal megoldható, így jelen pályázati célokkal összhangban napelemes rendszer telepítését végezzük el. A pályázat keretében megvalósított napelemes kiserőművel a felhasznált villamos energia jelentős részét helyben meg tudjuk termelni, ezáltal csökken a társaság működése kapcsán keletkező CO2 kibocsátás, illetve a tevékenység villamosenergia-költsége. A napelemes fejlesztést a hálózati villamosenergia felhasználásunk csökkentése miatt is fontosnak tartjuk. A megújuló forrásból származó villamos energiatermelő rendszer révén jelentősen javul a kisnánai bánya energiahatékonysága.

3264 Kisnána, 0189/4 hrsz

516,12 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer rövid műszaki leírása

A rendszer egyedi kialakítású, napelemparkokhoz gyártott tartószerkezetre kerül elhelyezésre, nagy hó és szélterhelésnek is ellenálló rögzítéssel, ideális déli tájolással és ~20-25°-os dőlésszöggel. A napelemek 5 sorban lesznek elhelyezve, a sorok közti megfelelő sortávolságok figyelembevételével.

Egy termelőberendezés két fő részből; napelem modulokból, illetve inverterekből áll. A rendszer 1122 db, 460 Wp névleges teljesítményű, Dah Solar  DHT-M60x10  típusú, monoristályos napelemet (felületük ~1,8 m2, összesen ~2019,6 m2), továbbá 4 db háromfázisú, 110 kW SUNGROW SC110CX és 1db háromfázisú 50kW névleges teljesítményű SUNGROW SG50CX invertert tartalmaz.

A napelemek a napsugárzás elnyelését követően, fotofizikai folyamatok útján a panelben közvetlenül egyen feszültséget eredményeznek, ugyanis az elnyelt sugárzás villamos töltéseket hoz létre a félvezető anyagban, amelyet a kialakított elektromos tér szétválaszt, így a villamos áram elvezethető. A keletkező forrásfeszültség a megvilágítás erősségével nő.

Az egyes panelek által megtermelt energia összegzésére a napelem modulokat soros-párhuzamos kapcsolással hálózatba kell kötni. A napelem modulok – DC kábelekkel történő – soros kapcsolásával stringek kerülnek kialakításra. A napelem stringek az inverterekhez kapcsolással csatlakoznak. A napelemek alapanyaguktól és technológiájuktól függően különböző hatásfokkal képesek villamos energiát termelni. A hatásfok százalékosan fejezi ki, hogy a napelem mennyi napenergiát alakít át elektromos energiává. Az elosztók DC túlfeszültség korlátozóval, DC lekapcsolási lehetőséggel lesznek telepítve.

A keletkező feszültséget inverterekkel alakítják át villamos energiává, amelyek alkalmasak az egyenáram váltóárammá történő átalakítására. A háromfázisú inverterek az egyenáramot átalakítják háromfázisú váltakozó árammá. Az inverter a működtetéshez szükséges vezérlő és érzékelő áramköröket, valamint az illesztő, védelmi és biztonsági funkciókat ellátó részegységeket, továbbá a kapcsolókat és csatlakozókat is tartalmazzák.

A hatásfokot a környezeti és a konstrukcióval összefüggő tényezők egyaránt befolyásolják. A környezeti tényezők közül a hőmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella felületének tisztaságát, a megvilágítás erősségét is. A rövidzárási áram a fényerősséggel arányos. A szilícium napelemek hatásfoka minimum 17 %.A naperőmű energiamérlege pozitív a saját energia felhasználásának figyelembevételével is.

A tervező a helyi adottságokat, gazdasági tényezőket figyelembe véve választotta a napelem típust, készítette el a tervet.

A termelőegységek a felhasználói hálózatra a fogyasztói főelosztó utáni elosztószekrényekben kialakított túláramvédelmi készülékeken keresztül csatlakoznak fix bekötéssel az L1, L2, L3 fázisra. Az erőmű és fogyasztói hálózat érzékeny elektronikus berendezéseinek védelmére többlépcsős védelmi rendszer lesz telepítve. A termelő berendezés csatlakozási pontján az áramszolgáltatói elvárásoknak megfelelő „B+C” fokozatú (kombinált) gyorsműködésű, nagy megbízhatóságú, szikraközös túlfeszültségvédelmi egység kerül beépítésre. Ezen kívül az inverternél bemenetenként beépítésre kerül a szabványnak megfelelő túlfeszültség védelmi eszköz. A rendszert visszwatt védelmi berendezéssel látjuk el, mely szabályozza az invertereket, és nem engedi a hálózatba visszatáplálni az energiát.

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

Foglalkoztatásbővítés a MAB Tarnóca Kft-nél

A projekt azonosítószáma:

GINOP-5.3.12-19-2020-00543

A szerződött támogatás összege:

29.988.000 Ft

A támogatás mértéke:

60%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.12.30

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Annak érdekében, hogy tartani tudjuk a megnövekedett megrendelési igényeket, foglalkoztatás bővítésre van szükségünk. Fő célunk a kapacitásnövelés és a versenyképesség növelése, szervezettebb munkamenet biztosítása, a termelési folyamat hatékonyabbá tétele, a vevői rendelések gyorsabb kiszolgálása, beszállítói potenciál erősítése. A megrendelői igények emelkedését cégünk részben a jelen fejlesztés segítségével szeretné teljesíteni. A vevők biztonságos kiszolgálásához szükséges a tervezett fejlesztés, a kapacitásbővítés munkavállalói létszám növelésével.
A fejlesztés eredményeként bővül a gyártási kapacitásunk, javul a cég piaci pozíciója és biztosítani tudjuk a megnövekedett megrendelői igényeket. A beruházás elősegíti a vállalat hosszútávú növekedését.

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

Vállalatirányítási rendszer bevezetése a MAB Tarnóca Kft-nél

A projekt azonosítószáma:

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02191

A szerződött támogatás összege:

17.691.360 Ft

A támogatás mértéke:

40%

A projekt befejezési dátuma:

2022. 03. 24.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A működési környezet fejlesztésével a kapacitásnövelés könnyebben elérhető, cél a versenyképesség növelése, szervezett munkamenet. Szeretnénk, ha folyamataink egyszerűsödnének, átláthatóvá válnának, követhetőek, mérhetőek és könnyen ellenőrizhetőek lennének. Szeretnénk, ha munkatársaink rugalmasabban tudnák végezni munkájukat, igazodva a piaci elvárásokhoz. A projekt megvalósítása az üzleti folyamatok infokommunikációs támogatásának fejlesztésével szolgálja a cég piaci pozíciójának erősödését. Célunk a szállítási pontosság és a minőség javítása, csökken az erőforrásigényünk, javul a bevétel/befektetett eszköz és a bevétel/nyereség arányunk. Cél a dolgozói információáramlás sebesség javítása, a használt információk pontosságának növelése és a használt adatok visszakereshetővé és analizálhatóvá tétele. Szeretnénk korszerűsíteni az értékesítés, vállalatirányítás, nyomonkövetés és logisztika területeket is.

A kedvezményezett neve:

MAB Tarnóca Bányászati és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

A MAB Tarnóca Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A projekt azonosítószáma:

GINOP-2.1.8-17-2018-01962

A szerződött támogatás összege:

14,01 millió Ft

A támogatás mértéke:

50%

A projekt befejezési dátuma:

2018.10.24

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A GINOP-2.1.8-17-2018-01962 azonosítószámú pályázat keretében újszerű technológiák alkalmazásának bevezetésére került sor a termelési/szolgáltatási valamint kutatás/fejlesztési folyamatainkban. A fejlesztések átfogó célja a hazai éptőipar támogatását szolgáló minőségi alapanyagok és magas színvonalú kiszolgálás biztosítása volt. A beruházás a napi kiszolgálás hatékonyságát növelő automata beléptető és szállítólevelező rendszer telepítésére, a biztonsági rendszer modernizálását támogató videómegfigyelő rendszer kiépítésére, valamint a minőségi termelést támogató labortechnikai eszközök beszerzésére terjedt ki. A beszerzett eszközök a cél maradéktalan elérését szolgáló legújabb és az elérhető legjobb technológiát képviselik. A beruházás lehetővé teszi a termelési-szolgáltatási kapacitásunk növelését, valamint a minőség továbbfejlesztését garantáló kutatási infrastrukturális háttér megerősítését cégünk számára. Eredményeként vállalatunk modernizált technológiával támogatja a magyar építőipar kiszolgálását.